Het voetbalveldje naast het schoolplein…

We zoeken met elkaar naar andere manieren van onderwijs, andere vormen van contact en uitwisseling. Vaak gebeurt dit online omdat de situatie daar om vraagt en daarmee ben je meteen heel zichtbaar. Iedereen is nieuwe dingen aan het uit proberen in deze tijd. Onderzoeken en proberen is lef hebben, je moet het soms gewoon maar doen. Om door de ervaring en reacties van anderen, te reflecteren en waar nodig bij te stellen om het een volgende keer anders te doen. Het is als ‘het voetbalveldje naast het schoolplein’. Het voetbalveldje is minder beschermd, er is minder toezicht, er wordt geoefend en uitgeprobeerd, het gaat niet altijd volgens de regels, oplossingen en beslissingen worden soms ad hoc genomen. Het kan dus een plek zijn waar je je vrijer kunt bewegen en meer durft omdat er minder regels zijn.

De verzamelplek van materialen is online. De uitvoering door kinderen kan natuurlijk ook offline

Voetbalveldje naast het schoolplein Dit nieuwe platform wil graag het online “voetbalveldje” naast de school zijn. Een plek waar vrijeschool lesmateriaal verzameld en gedeeld wordt om te gebruiken, te inspireren en van elkaar te leren. Op afstand uitproberen hoe we zinvol onderwijs naar de kinderen brengen, die nu niet naar school gaan. De verzamelplek van materialen is online. De uitvoering door kinderen kan natuurlijk ook offline, kijk daarom ook eens op vrijeschooloffline.nl 🙂 .

Constructieve uitwisseling

Het is fijn als er over het online materiaal een constructieve uitwisseling kan ontstaan. Zo kunnen we samen leren en als leerkracht en docent (in opleiding) in ontwikkeling blijven. Een filmpje maken en online zetten is één van de vele middelen om ouders, kinderen en collega’s te bereiken nu de scholen dicht zijn. Wij willen graag zo divers mogelijk materiaal verzamelen. We doen hiermee van harte de uitnodiging om zo creatief mogelijk te denken en betekenisvolle opdrachten te bedenken voor kinderen. Opdrachten waar hun speel- , onderzoeks- en scheppingskracht mee wordt aangewakkerd.

Vraag en aanbod

Doordat de scholen langer gesloten blijven worden er steeds meer mooie materialen en initiatieven ontwikkeld. De behoefte aan geschikt materiaal om betekenisvol onderwijs op afstand te kunnen verzorgen wordt ook groter. We willen graag helpen door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ook leerkrachten in opleiding kunnen en willen graag helpen bij de uitvoering hiervan. Zo kan het samen leren door gaan. Uitwisseling van vraag en aanbod

In Vrijeschoolland is behoefte aan

  • Korte niet al te complexe lesactiviteiten die kinderen thuis kunnen doen.
  • Instructiefilmpjes/meer techniek beschrijvingen voor de kunstvakken: hoe kun je thuis nat in nat schilderen, hout bewerken, boetseren, ( vorm)tekenen enzovoorts, welke voorbereidingen moet je als volwassene treffen en welke aandachtspunten zijn er.
  • Voorbeelden en suggesties ter inspiratie en om zelf verder op door te gaan en uit te werken, passend te maken voor je klas en of kind.
  • Projectmatige lessen, activiteiten en materialen, die meerdere dagen kunnen duren of in verbindingen worden gebracht met meerdere vakken.

Bedenk bij het maken van (online) materiaal van te voren goed voor wie je het bedoelt en hoe het materiaal gebruikt moet worden, wees hier helder in (lees de vier vragen). Is het voor collega’s, ouders of direct voor kinderen? Iedereen een goede week met mooie en vrolijke leermomenten! Team Vrijeschool Online

Pin It on Pinterest

Share This